Bohoslužby o Velikonocích 2021 – ŘKF Cvikov

Bohoslužby o Velikonocích 2021 – ŘKF Cvikov

Vzhledem k probíhající epidemii je tento přehled předběžný.

Vždy aktuální je kalendář akcí v google kalendáři.

Dotazy: [email protected] nebo tel: 603 327 159

Sobota 27. března – 17:00 – Mařenice (při mši se čtou Pašije)-(svěcení kočiček) (jako následující neděli)

KVĚTNÁ NEDĚLE – 28. března

Svor –  8:30 mše svatá – (při mši se čtou Pašije)-(svěcení kočiček-jívových ratolestí)

Cvikov kostel sv. Alžběty – 10:00 mše svatá – (při mši se čtou Pašije)-(svěcení kočiček)

Zahrádky u Č. Lípy – 15:00 mše svatá – (při mši se čtou Pašije)-(svěcení kočiček)

ZELENÝ ČTVRTEK – 1. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 17:00 mše sv. Památka Večeře Páně

VELKÝ PÁTEK – 2. dubna

KALVÁRIE nad léčebnou Cvikov – 15:00 křížová cesta (za deště v kostele)

Zahrádky u Č. Lípy – 15:00 Velkopáteční obřady, jáhen Luděk T. (čtou se Pašije)

Cvikov kostel sv. Alžběty – 17:00 Velkopáteční obřady (čtou se Pašije)

BÍLÁ SOBOTA – 3. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 19:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE (oprava)

NEDĚLE HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 4. dubna

Cvikov kostel sv. Alžběty – 10:00 mše svatá

Zahrádky u Č. Lípy – 15:00 mše svatá

Mařenice kostel sv. M. Magdaleny – 17:00 mše svatá

Kontakt: Římskokatolická farnost Cvikov, J. M. can. Rudolf Repka – farář, tel: 603 327 159

www.cvikov.farnost.cz; email: [email protected]