Od 1. ledna 2020 do našeho stávajícího společenství přibyla farnost Mařenice.

Farnost Mařenice má tedy nového faráře (duchovního správce), kterým se stal P. Rudolf Repka.

Dosavadnímu faráři P. Václavu Horniakovi SVD, který se o Mařenice staral 12 let s vděčností děkujeme a přejeme mu na novém působišti Boží požehnání a ochranu Panny Marie. (P. Václav Horniak byl „převelen“ do Nitry. Pochází ze Slovenska a Nitra je jeho řeholní domov.)

Správa farnosti Mařenice je od 1. 1. 2020 rozdělena takto:

Mgr. Marcel Hrubý – administrátor in materialibus – to znamená, že spravuje kostel, jiné nemovitosti a pozemky farnosti a je oprávněn jako statutární zástupce jednat s příslušnými úřady či osobami, o jejich užívání, opravách atd.

J. M. can. Mgr. Rudolf Repka – administrátor in spiritualibus – to znamená že je zmocněn k duchovním úkonům. Konkrétně k pořádání pravidelných i mimořádných bohoslužeb a vysluhování svátostí (mše svatá a jiné bohoslužby, křest, pomazání nemocných, svatba, pohřeb, poutní mše svaté a pod.)

Od 1.ledna 2020 je nás tedy více. Přibyly Mařenice.

Farnosti Cvikov, filiálka Svor, Kunratice u Cvikova, Krompach a Mařenice.

Toto je naše nové společenství, toto je můj rozšířený farní obvod.

Modlím se za každého z vás.

P. Rudolf Repka