Farnosti mají od 28. 12. 2018 každá svůj vlastní nový účet (původní společný účet vedený u ČSP se ruší.

Příspěvky a dary můžete posílat kterékoli farnosti, nejvhodnější je Cvikov.

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Cvikov, č. ú.: 2701553387/2010 (Fio banka)

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Krompach, č. ú.: 2501553390/2010 (Fio banka)

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Lindava, č. ú.: 2501553382/2010 (Fio banka)

Název a číslo účtu: Římskokatolická farnost Kunratice u Cvikova, č. ú.: 2501553374/2010 (Fio banka)