Bratři a sestry v Kristu.

Po zralé úvaze jsem se dohodl s P. Ing. Pavlem Morávkem, děkanem v Novém Boru, že převezme duchovní správu farností Kamenický Šenov a Prácheň.

Po smrti J. M. can. Stanislava Bečičky mě pan biskup pověřil duchovní správou těchto farností, neboť jsem byl nejblíž a kněze, který by na faře v K. Šenově bydlel, pan biskup neměl a stále nemá. P. Pavel Morávek to má ale z Nového Boru blíž. Materiální správu farnosti tehdy převzal Pan Mgr. Vladimír Šuda z Nového Boru a bude ji mít i nadále.

Abych to upřesnil:

Správa farností Kamenický Šenov a Prácheň (do 28. 2. 2018)

J. M. can. Mgr. Rudolf Repka (farář ve Cvikově) = duchovní správce – in spiritualibus = pouze mše svaté, svatby, křty a pohřby a další pastorační činnost.

Pan Mgr. Vladimír Šuda = materiální správce – in materialibus (statutární zástupce právnické osoby) = opravy, správa budov a majetku, správa financí a technického zabezpečení.

Správa farností Kamenický Šenov a Prácheň (od 1. 3. 2018)

P. Ing. Pavel Morávek (děkan v Novém Boru) = duchovní správce – in spiritualibus = pouze mše svaté, svatby, křty a pohřby a další pastorační činnost.

Pan Mgr. Vladimír Šuda = materiální správce – in materialibus (statutární zástupce právnické osoby) = opravy, správa budov a majetku, správa financí a technického zabezpečení.

Přijměte nového kněze s křesťanskou láskou, jako jste přijali mě. Přeji vám vše dobré.

Předání farností proběhne v neděli 4. března při mši svaté v 8:45 hod, kde budeme přítomni oba dva.

P. Rudolf Repka