Pobožnost začne společnou modlitbou u centrálního kříže. Přítomní se následně rozejdou ke hrobům a kněz projde hřbitovem a vykropí hroby. K účasti jsou zváni lidé všech vyznání.

Na našich hřbitovech se budou konat takto:

1. listopadu v pondělí:

14:00 h. ve Svoru

14:30 h. v Drnovci

15:00 h. v Kunraticích

15:30 h. v Lindavě

 

2. listopadu v úterý:

14:30 h. v Trávníku

15:00 h. v Krompachu

15:30 h. ve Cvikově

Přijměte pozvání do kostela ve Cvikově v úterý 2. listopadu, kde budu od 17:00 h. sloužit mši svatou za vaše drahé zemřelé.

Za římskokatolickou farnost Cvikov: J. M. can. Rudolf Repka, farář (603 327 159)